ENGLISH

Dr. Sibel SOMYÜREK


Verdiği Dersler

1960004 Uyarlanabilir Sistemler 

1960003 Sosyal Web

BL101A Eğitimde Bilişim Teknolojileri-I

BL201A Programlama Dilleri-I

BL202A Programlama Dilleri-II

BL212A Eğitsel Yazılım Tasarlama Geliştirme ve Değerlendirme

BL203A Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

BL306A Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

BL310GK Topluma Hizmet Uygulamları

Bilgisayara Giriş I

Bilgisayara Giriş II

İnternet Programcılığı-I

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Beltek- WEB Tasarım

Beltek-Grafik ve Animasyon