EĞİTSEL YAZILIM TASARLAMA GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
 
    Ders Hakkında   Ders İçeriği Ders Notları Kaynaklar Değerlendirme Kriterleri

 
Ders Hakkında

Dersin Amacı

  • Eğitsel yazılımların tarihsel gelişim sürecini açıklayabilme,
  • Zeki eğitim sistemleri ile geleneksel eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları söyleyebilme,
  • Eğitsel yazılımlar ile öğretim kuramları arasındaki ilişkiyi tanımlayabilme,
  • Eğitsel yazılım türlerini ve özelliklerini açıklayabilme,
  • Eğitsel yazılım geliştirme modellerini tanımlayabilme,
  • Eğitsel yazılım geliştirme sürecini ve bu süreçte kullanılabilecek araçları açıklayabilme,
  • Eğitsel bir yazılımı değerlendirebilme,
  • Örnek bir eğitsel yazılım geliştirebilme.


Öğretim Elemanı : Öğr. Gör. Dr. Sibel SOMYÜREK

E-posta : somyurek@gmail.com.tr

Oda : L Blok 303