ENGLISH

Dr. Sibel SOMYÜREK


Hakkımda

Eğitimi

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EğitimTeknolojisi Anabilimdalı, Ankara, 2005-2008.

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilimdalı, Ankara, 2002 - 2004.

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, 1998-2002.

Lise

Niğde Anadolu Lisesi, Niğde,1993-1998.

İş Deneyimi

2020-: Profesör, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

2015-2020: Doçent, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

2014-2015: Doktora sonrası araştırmacı, Pittsburgh Üniversitesi, Bilişim Bilimleri Fakültesi, Amerika

2009-2015: Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

2002-2009: Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara

2002: Bilgisayar Öğretmeni, Atatürk İlköğretim Okulu, Gölbaşı, Ankara

İdari Görevler

2018-: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Gazi Üniversitesi

Doğum Yeri

Konya- 1980

Başarılar ve Ödüller

Fulbright Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2014)

TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2013/2. dönem)

Gazi Üniversitesi Atıf Ödülü (2019)

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2019) -A12 no'lu yayın için

Gazi Üniversitesi Atıf Ödülü (2018)

Gazi Üniversitesi Atıf Ödülü (2017)

Gazi Üniversitesi Atıf Ödülü (2016)

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2015) -A9 no'lu yayın için

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2015) -A8 no'lu yayın için

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2015)-A7 no'lu yayın için

TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2015) -A9 no'lu yayın için

TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2015) -A8 no'lu yayın için

TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2015)-A7 no'lu yayın için

TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2013) -A5 no'lu yayın için

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2009) -A2 no'lu yayın için

TÜBA Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2009) -A2 no'lu yayın için

TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2008)-A1 no'lu yayın için

Gazi Üniversitesi Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü (2008)-A1 no'lu yayın için

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Birinciliği (2002)